werkwijze


Welkom op mijn site!

U: Particulier, bedrijf, organisatie, winkel of instantie wilt verandering, vernieuwen, nieuw bouwen of verbouwen. U wilt iemand die u daarin begeleidt of iemand die uw wensen vertaalt naar een concreet plan. U vertelt over de (on)mogelijkheden, uw verwachtingen. Vooral wilt u dat uw wensen gestalte krijgen en dat na oplevering alles ‘werkt’ en is geworden zoals u zich had voorgesteld. Een mooi en werk-/leefbaar resultaat. U zoekt iemand die naar u luistert, oplossingen aandraagt, uw budget in de gaten houdt, deskundig is, iemand die een netwerk van professionals heeft om met goede, praktisch uitvoerbare voorstellen te komen, iemand die onafhankelijk is en iemand die met u een samenwerking aangaat om het allermooiste resultaat voor u als (eind)gebruiker te behalen.


Ik: Ontmoet, informeer, vraag, praat, mail, bel, verzamel materiaal, denk, luister, kijk, meet, teken, plak, knutsel, ontwerp, presenteer, visualiseer, werk uit, specificeer, omschrijf, plan, controleer, regel, bespreek, organiseer. Creatief, beeldend, verrassend, praktisch, ordenend, functioneel.

U & ik: Inspirerend van wensen naar werkelijkheid.

 

 

'Alles vormt een inspiratie voor mij. Soms denk ik dat ik dingen zie die anderen niet zien'

(Norman Foster, architect)